MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Nøddehegnet er en aldersintegreret institution med ca. 100 børn fordelt på 6 børnegrupper. Der er 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Hver gruppe har tilknyttet 3 - 4 personaler.

Præsentation af børnehuset

Nøddehegnet er indrettet, så vi i den ene ende har vores vuggestuegrupper og via en lys gang kommer man til vores børnehavegrupper.

Kontakt

Børnehusleder Dorte D. Pedersen
Telefon 39 66 08 65

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Her kan du læse Nøddehegnets forældretilfredshedsundersøgelse fra 2021